Nuk ka urine perfekte. Sasia dhe cilesia e saj ndikohet nga faktor te ndryshem si shendeti apo menyra e jeteses. Megjithate eshte e rendesishme te dini se cfare eshte normale per ju ne menyre te tille qe te vini re ndryshimet dhe te drejtoheni menjehere tek mjeku