Sistemi i Frymemarrjes

Frymemarrja eshte nje veti e pergjithshme e te gjitha qelizave te gjalla. Organizmi i njeriut nuk mund te jetoje ne qofte se nuk merr ne nje menyre te vazhdueshme nga mjedisi rrethues oksigjen dhe te nxjerre jashte dioksidin karbonit. Shkembimi i ketyre gazrave midis organizmit tone dhe mjedisit te jashtem behet nepermjet frymemarrjes. a) Organet … Read more