Migrena eshte dhimbje e forte e kokes e cila zakonisht eshte me madhe ne njeren ane te kokes. Dhimbja zakonisht eshte e rende mjaftueshem per te ndikuar ne aktivitetet gjate dites dhe mund te zgjasi nga 4 ore ne 3 dite nese nuk mjekohet. Me shume se