Hepatiti B shkaktohet nga virusi i Hepatitit B ose HBV i cili sulmon melcine duke shkaktuar inflamacion te saj.