Renia e flokeve tek meshkujt eshte nje dukuri shume e perhapur dhe eshte vertetuar qe rreth 85% e meshkujve preken nga kjo dukuri pas moshes 50-vjec, megjithese tek disa renia fillon qe para moshes 21-vjec. Ne kohet me te hershme ata qe kishin renie te flokeve konsideroheshin